Internetanvändande världen över

Har du någonsin funderat på hur stor del av mänskligheten som faktiskt använder nätet? Dags för ett djupdykning i just detta ämnet!

Internetanvändandet har ökat i en rasande takt, ifrån att ha varit i princip 0% 1995 till att idag vara uppe på 51% sett på en global nivå. Dock så får man ta hänsyn till att det fortfarande är enorma skillnader mellan oss i västvärlden och de i de utvecklande nationerna.

En bra graf som visar på skillnaderna:

Internet Usage

Som du kan se är internetanvändandet här i väst runt 81%, medan den i de utvecklande länderna är runt 40-42%.

"Internetanvändande" innebär i detta fallet andel av befolkningen som har faktiskt tillgång till internet.

Än mer i detalj

Givetvis kan man bryta ner det än mer i detalj, där man kan se på varje land vilken procent som har tillgång till internet (klicka för större bild):

Där kan vi ganska snabbt se att Internetanvändandet i Sverige är någonstans mellan 90-100%, medan den faktiskt i andra jämnutvecklade länder så som USA och Portugal under 80%.

Framtiden?

Det är såklart svårt att spåna på framtiden, men i nuvarande takt kommer hela världen (eller i alla fall de som har nytta och faktiskt vill ha åtkomst) att ha tillgång till internet runt 2030.

Källor och läs mer: