Hur internet funkar

Vi heter ju internetbay.se – eller hur? Varför då inte skriva lite om hur faktiskt internet fungerar? Let us begin!

Varför heter det just "internet"

Detta är en lätt fråga att svara på: internet består av flera nätverk (engelska: network) som är sammankopplade (engelska: interconnected), därav det fyndiga nambet "Internet".

I internets tidigare dagar kunde man också ofta höra "world wide web", vilket också är ett smart namn då internet verkligen sträcker sig kring hela världen. "World wide web" känner man ju också igen från prefixet "www" som ofta användes förr, detta är dock idag inget måste och används alltmer sällan.

Grunden av internet

Internet består av tusentals sammankopplade noder och routrar. Dessa är enormt kraftfulla då hela världens internet-trafik potentiellt kan passera genom endast ett fåtal noder.

Våra barstolar

Noderna är dock uppdelade i olika klasser beroende på deras syfte (t.ex. så finns det noder som kopplar ihop städer, noder som kopplar ihop länder o.s.v.).

Sverige blev tidigt en viktig punkt för internet och vi har idag en av världens mest trafikerade noder som räknas som internets grundinfrastruktur.

Internets historia

Internet har en lång och brokig historia och de lärda tvistas om vad som faktiskt är internetets ursprung. Men man kan i alla fall vara överrens om att ARPANET (wikipedia-länk) är föregångaren till dagens internet. ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) var det amerikanska försvarets uppkopplade nätverk som började byggas strax efter andra världskriget (det var länge sedan det!) för att sedan under efterkrigstiden börja kopplas ihop med de amerikanska universiteten.

Det var först under 1980-talet som standarden "IP" började användas och gjorde det enklare för datorer att prata med varandra och gjorde internet möjligt.

Den kanska viktigaste idén med dagens internet – webbplatser/webbsidor gjorde dock möjlig (och populär) först i början av 90-talet då Tim Berners-Lee skapade den första webbläsaren och lade grunden för HTML som är grundspråket för dagens webbplatser.